เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา: 08:30 - 17:30 น. น.

ลายราชวัตร

ลายราชวัตร (Ratcahawat pattern)


Awesome Image


ชื่อ: ลายราชวัตร
เป็นการออกแบบลวดลายแบบเรขาคณิต เป็นผ้าทอที่เล่นลายด้วยการสลับสีเส้นด้าย ทั้งด้ายยืนและด้ายพุ่ง ทำให้เกิดเป็นลวดลายนูนถี่ๆ เป็นตาเล็กๆ ขึ้นในเนื้อผ้า ลายราชวัตรมีลักษณะเป็นเส้นขีดสั้น ๆ สองเส้นซ้อนกัน เรียงสลับระหว่างกันลักษณะเหมือนตารางหมากรุกขนาดเล็ก
ชนิดของผ้า: ผ้าผืน
ลักษณะของผ้าทอ: ผ้าทอยกดอก
ชนิดเส้นด้าย: ทอด้วยฝ้าย/ฝ้ายขัดมัน

ประเภทกี่: กี่พื้นบ้านหรือกี่กระตุก
จำนวนตะกอ/ไม้ที่ใช้: พื้นบ้าน 2 ไม้ หรือ กี่กระตุก 4 ตะกอ
เส้นด้ายยืน: .
เส้นด้ายพุ่ง: .
ลักษณะลายผ้า: รูปเรขาคณิต


ลายใกล้เคียง

เพิ่มเติม

  • จัดเก็บฐานข้อมูล : พ.ศ. 2562
  • ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 14 ก.ย. 2563
  • ที่มาข้อมูล : สมาชิกในกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

ผู้ทอ

จินดา ทหารไทย

ปีที่เริ่มทอ พ.ศ.2563