เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา: 08:30 - 17:30 น. น.

ตาสมุก

ตาสมุก (Ta-Samook pattern)


Awesome Image


ชื่อวัตถุ: ผ้านุ่ง 31
ขนาด: 100 ซม. * 85.5*2 ซม.
ลักษณะลายผ้า: รูปเรขาคณิต
ประวัติผ้าทอ: รับมอบจาก นางบุญลาภ ดำแก้ว


วัน เดือน ปี ที่ทอ: ประมาณหลัง 2510
วัน เดือน ปี ที่มอบ: 13 ส.ค. 2558
สภาพ: สมบูรณ์
สถานที่เก็บ: พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี
วันที่ถ่ายภาพ: 8 พ.ย. 2558

ลายใกล้เคียง

เพิ่มเติม

  • จัดเก็บฐานข้อมูล : ระหว่างปี 2562-2563
  • ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 31 ส.ค. 2563
  • ที่มาข้อมูล : โครงการเก็บลายผ้านาหมื่นศรี พ.ศ.2558

ผู้ทอ

หวน ทองแจ้ง

ปีที่เริ่มทอ พ.ศ.2563