เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา: 08:30 - 17:30 น. น.

ลายลูกไม้

ลายลูกไม้ (Look-Mai pattern)


Awesome Image


ชื่อ: ลายลูกไม้
เป็นการออกแบบลวดลายแบบธรรมชาติ (ลายดอกไม้) ลักษณะลายเลียนแบบลูกไม้ตามธรรมชาติ
ชนิดของผ้า: ผ้าผืน
ลักษณะของผ้าทอ: ผ้าทอยกดอก
ชนิดเส้นด้าย: ทอด้วยฝ้าย/ฝ้ายขัดมัน

ประเภทกี่: กี่กระตุก
จำนวนตะกอ/ไม้ที่ใช้: 6
เส้นด้ายยืน: .
เส้นด้ายพุ่ง: .
ลักษณะลายผ้า: รูปดอกไม้


ลายใกล้เคียง

เพิ่มเติม

  • จัดเก็บฐานข้อมูล : พ.ศ. 2562
  • ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 14 ก.ย. 2563
  • ที่มาข้อมูล : สมาชิกในกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

ผู้ทอ

Awesome Image

ละมัย นิลละออ

ปีที่เริ่มทอ พ.ศ.2549