เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา: 08:30 - 17:30 น. น.

ลายดอกกก

ลายดอกกก (Dok-Kok pattern)


Awesome Image


ชื่อ: ลายดอกกก
เป็นการออกแบบลวดลายแบบธรรมชาติ (ลายดอกไม้) ลักษณะลายเป็นดอกไม้บานสี่กลีบ มีแกนกลาง ดอกโปรยห่างกัน
ชนิดของผ้า: ผ้าคลุมไหล่และผ้าผืน
ลักษณะของผ้าทอ: ผ้าทอลายเอกลักษณ์
ชนิดเส้นด้าย: ทอด้วยฝ้าย/ฝ้ายขัดมัน

ประเภทกี่: กี่พื้นบ้าน
จำนวนตะกอ/ไม้ที่ใช้: 2
เส้นด้ายยืน: .
เส้นด้ายพุ่ง: .
ลักษณะลายผ้า: รูปดอกไม้


ลายใกล้เคียง

เพิ่มเติม

  • จัดเก็บฐานข้อมูล : พ.ศ. 2562
  • ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 14 ก.ย. 2563
  • ที่มาข้อมูล : สมาชิกในกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี

ผู้ทอ

ปราณี ทรงพิทักษ์

ปีที่เริ่มทอ พ.ศ.2563